Dyrygent

 

Image

Daniel Synowiec urodził się w 1976 roku w Wiedniu (Austria). W latach 1987 – 1995 uczył się gry na fortepianie w wiedeńskim gimnazjum muzycznym w klasie Anity Kainz. Dyplom oraz świadectwo maturalne uzyskał z wyróżnieniem. W Koszalinie odbył pięcioletnie studium dla dyrygentów chórów polonijnych, organizowane w miesiącach letnich przez „Wspólnotę Polska”, gdzie był uczniem w klasie dyrygowania prof. Wioletty Bieleckiej. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 2001 roku. W latach 2004 – 2009 studiował na Akademii Muzycznej w Warszawie na Wydziale Edukacji Muzycznej – specjalizacja dyrygentura chóralna – w klasie dyrygowania prof. Sławka A. Wróblewskiego. Dyplom oraz tytuł magistra sztuk uzyskał również z wyróżnieniem. W roku 2007 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki.

Jako chórzysta udzielał się w takich zespołach jak: Chór Polonii Wiedeńskiej "Gaudete”, „Chopin Vocal Consort”, Chór Warszawskiej Opery Kameralnej, Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Cappella Corale Varsaviana” oraz „Il Tempo”.

Przez okres 7 lat dyrygował Chórem Polonii Wiedeńskiej "Gaudete”, z którym wystąpił 130 razy w kraju i za granicą. Obecnie należy do grona młodych muzyków prowadzących Ogólnopolskie Warsztaty Liturgiczno – Muzyczne na terenie całej Polski (Warszawa, Kraków, Olsztyn, Częstochowa, Konin i inne). W 2009 roku został dyrygentem Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2010 - 2011 był kierownikiem artystycznym zespołu wokalnego "Vocafonia" działającego przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim.

Wielokrotnie prowadził międzynarodowe warsztaty chóralne organizowane w Polsce z dotacji UE. Zajmuje się również tłumaczeniem podręczników, tekstów pieśni i innych dzieł muzycznych  z języka niemieckiego na polski. Wśród nagrań jakich dokonał jako dyrygent znajdują się między innymi „Kolędy i Pastorałki”  (z Chórem Polonii Wiedeńskiej) oraz „Aleć nade mna Wenus – świecka polifonia renesansu” (z zespołem wokalnym "Vocafonia").

F & P