O zespole

Chór WUM składa się z około 30 osób, w dużej mierze studentów i absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zespół jest ściśle związany ze swoją uczelnią i z miastem Warszawa. Dla swej Alma Mater wykonuje rocznie do 30 koncertów i muzycznych opraw uroczystości uczelnianych w takich miejscach jak Filharmonia Narodowa, Zamek Królewski, Galeria Porczyńskich i Teatr „Kamienica”. Na działalność pozauczelnianą zostaje niewiele czasu, który chór wykorzystuje do koncertowania w kraju i za granicą, propagując współczesną muzykę polską. Repertuar zespołu sięga od arcydzieł muzyki dawnej, aż po aranżacje współczesnych utworów muzyki rozrywkowej. Od 2009 roku chórem dyryguje Daniel Synowiec.

F & P