Gallery

Chór WUM na scenie Teatru Wielkiego

Fot.: Michał Teperek, Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny WUM

Maestro Ochman, Sinfonia Juventus oraz połączone siły Chórów WUM i UKSW pod dyrekcją Janusza Przybylskiego
Chór WUM wraz z Chórem UKSW oraz Sinfonia Juventus
Od lewej: Daniel Synowiec - dyrektor artystyczny Chóru WUM, Wiesław Ochman - tenor, Miłosz Bembinow - kompozytor, autor muzyki do hymnu WUM, Jacek Cygan - autor słów hymnu WUM, Janusz Przybylski - dyrygent
F & P